تیم ما

مریم محمدی

مریم محمدی

آشپزی فوق العاده حرفه ای با طعم واقعی غذا با سر آشپز ما

نازی حسنی

نازی حسنی

آشپزی فوق العاده حرفه ای با طعم واقعی غذا با سر آشپز ما

محمد عزیزی

محمد عزیزی

آشپزی فوق العاده حرفه ای با طعم واقعی غذا با سر آشپز ما

ماریا آقایی

ماریا آقایی

آشپزی فوق العاده حرفه ای با طعم واقعی غذا با سر آشپز ما

کاپ کیک
کاپ کیک

کرم کاپ کیک

طعم واقعی کاپ کیک در کافه تریا

فقط 1000 تومان

کیک
کیک

کیک خوشمزه

طعم واقعی انواع کیک ها در کافه تریا

فقط 2000 تومان

نوشیدنی
نوشیدنی

نوشیدنی ها

طعم واقعی نوشیدنی ها در کافه تریا

فقط 3000 تومان

دسر
دسر

بهترین دسر

طعم واقعی دسر ها در کافه تریا

فقط 4000 تومان

درباره ما

رویداد های باور نکردنی در قالب فوق حرفه ای کافه تریا دارای ۳۰ فونت فارسی که می توانید به راحتی برای قسمت های سایت تعریف کنید. رویداد های باور نکردنی در قالب فوق حرفه ای کافه تریا دارای ۳۰ فونت فارسی که می توانید به راحتی برای قسمت های سایت تعریف کنید.رویداد های باور نکردنی در قالب فوق حرفه ای کافه تریا دارای ۳۰ فونت فارسی که می توانید به راحتی برای قسمت های سایت تعریف کنید.

رنگ بندی وبسایت را انتخاب کنید